Česky English Deutsch Français Italiano Español

Logistické projekty

IMG_9251OP.jpgLogistika zahrnuje všechny činnosti realizované k zajištění předání výrobku nebo služby konečnému zákazníkovi. Při stanovení optimálních podmínek je nutné posuzovat její funkčnost jako celek. Projekt zahrnuje několik funkcí a činností, jejichž zefektivnění přinese požadovaný přínos ve formě zvýšení kvality služeb nebo snížení nákladů a tím i ceny výrobku. Základem úspěšnosti celého projektu je nalezení limitujících faktorů, které celý systém brzdí a tím i prodražují. Analýza přepravních procesů je konfrontována s představami zadavatele.

Z údajů logistického auditu definujeme potencionální hrozby a také příležitosti s největším potenciálem dosažení požadovaných cílů. Očekávané zisky jsou konfrontovány s očekávanými investičními náklady. Nejčastější aplikace jsou zaměřeny na dopravu, skladování a řízení zásob. Realizujeme posouzení toků materiálů, surovin a zboží (těžba - zpracování - výroba - distribuce - spotřeba) při použití nejmodernějších logistických přístupů. Najdeme optimální řešení v celém rozsahu nebo jeho požadované části.

Pracujeme dle tohoto ověřeného postupu

  1. Přesná formulace zadání (požadavku).
  2. Zjištění současné situace (poznání reality).
  3. Důkladný rozbor stávající situace.
  4. Formulace kritických míst.
  5. Vyhotovení alternativních přístupů k řešení reálné situace.
  6. Volba optimálního řešení.
  7. Realizace v návaznosti na ekonomickou stránku věci.
  8. Studie dalšího možného zefektivnění.

Logistické řešení zadaného úkolu jsme schopni vypracovat, aktivně se na něm podílet (konzultace, postupy, atd.) nebo je zcela realizovat.

ZASLAT POPTÁVKU


5 důvodů proč s námi spolupracovat

Velký důraz klademe na spolehlivost našich služeb
Profesionalita našich zaměstnanců
Komplexnost služeb v národní a mezinárodní dopravě
Široký a moderní vozový park
Tradice od roku 1993