Česky English Deutsch Français Italiano Español

Přeprava ADR

OmegaPlus_160307_12.jpgPřepravujeme nebezpečné náklady, pro které je nutné vybavení ADR. Kromě ADR třídy 1 (výbušniny) a třídy 7 (radioaktivní odpady) je naše společnost schopna zajistit přepravu jakéhokoli nebezpečného nákladu.

Pro přepravu ADR zásilky potřebujeme

  • UN číslo,
  • třídu ADR,
  • obalovou skupinu a kód klasifikace,
  • oficiální pojmenování dle ADR,
  • netto a brutto hmotnost zásilky. 

Zboží dle ARD se dělí do 9 skupin

Třída 1- Výbušné látky a předměty
Třída 2 - Plyny
Třída 3 - Hořlavé kapaliny
Třída 4 - Hořlavé tuhé látky
Třída 5 - Látky podporující hoření
Třída 6 - Jedovaté látky
Třída 7 - Radioaktivní látky
Třída 8 - Žíravé látky
Třída 9 - Jiné nebezpečné látky a předměty

 

ZASLAT POPTÁVKU


5 důvodů proč s námi spolupracovat

Velký důraz klademe na spolehlivost našich služeb
Profesionalita našich zaměstnanců
Komplexnost služeb v národní a mezinárodní dopravě
Široký a moderní vozový park
Tradice od roku 1993